7. Nægtelser (negationer) Nægtelser består på fransk af to led: Je ne fume pas (Jeg ryger ikke) 7.1 Almindelige nægtelser 1. ne ... pas(ikke) 2. ne ... jamais(aldrig) 3. ne ... plus(ikke mere, ikke længere) 4. ne ... que(kun) 5. ne ... rien(ikke noget, intet) 6. ne ... personne (ingen, ikke nogen) 7. ne ... ni ... ni(hverken ... eller) De fleste franskmænd er i talesproget “ne-droppere”, dvs at man i almindeligt talesprog udelader ne (n’) foran udsagnsordet. Dette sker i forbindelse med alle nægtelser i talesprog. Men i skriftsprog må man ikke droppe ne (n’)! – Je comprends pas (Jeg forstår ikke) – Elle vient pas ? (Kommer hun ikke?) – J’ai plus d’argent (Jeg har ikke flere penge) ØVELSER ne ... pas ne ... jamais ne ... que ne ... rien ne ... plus ne ... personne ne ...ni ... ni 7.2 Placering af nægtelser ne står altid lige efter grundleddet.Nægtelsens andet led står altid lige efter det første udsagnsord: 1. Il ne chante pas bien(ikke) 2. Il n’a jamais fumé(aldrig) 3. Elle ne l’aime plus(ikke mere, ikke længere) 4. Elle ne mange que des légumes(kun) 5. L'enfant ne veut rien manger (ikke noget, intet) 6. Le vieil homme ne connait personne (ingen, ikke nogen) 7. Le touriste ne comprend ni le français ni l'anglais(hverken ... eller) ni … ni står foran de ord, der benægtes. Hvis det er udsagnsordet, der benægtes, bruges ne … ni ne – Alain ne fume ni ne boit (Alain hverken ryger eller drikker) ØVELSER De 7 nægtelser KAHOOT

Bliv bruger på Franskportal.dk!

Bestil adgang for at få fuld adgang.