ANDRE TIDER 8.17 Ønskemåde eller konjunktiv (le subjonctif) Konjunktiv eller ønskemåde (le subjonctif) er en form af udsagnsordet, der udtrykker noget om grundleddet. Den dannes ud fra stammen i 3. person flertal hvortil tilføjes endelserne: –e , –es, –e, –ions, –iez, –ent ENTAL 1. pers.que jeparle ***(at jeg taler) 2. pers.que tuparles ***(at du taler) 3. pers.qu'il/elle/on**parle ***(at han / hun / man taler) FLERTAL 1. pers.que nousparlions(at vi taler) 2. pers.que vousparliez(at I / De * taler) 3. pers.qu'ils / ellesparlent ***(at de taler) * De er høflig tiltale ** on bruges også i betydningen “vi” men bøjes efter 3. person ental *** Husk, at disse former udtales ens: [parl] ØVELSER Konjunktiv I Konjunktiv II 2. bøjning finir = finiss + –e , –es, –e, –ions, –iez, –ent 3. bøjning vendre = vend + –e , –es, –e, –ions, –iez, –ent 8.17.1 Konjunktiv bruges efter udtryk med vilje, ønske og nødvendighed:– Je veux / préfère que tu viennes (Jeg vil have / jeg foretrækker, at du kommer)– Je désire / souhaite que tu viennes (Jeg ønsker, at du kommer)– Il faut que tu viennes (Det er nødvendigt, at du kommer) 8.17.2 Ligeledes er der konjunktiv efter udtryk for sindsstemning– Je suis heureux que tu sois là (Jeg er glad for, at du er her)– Je suis triste que tu partes (Jeg er ked af, at du tager af sted)– J’ai peur qu’elle ne vienne pas (Jeg er bange for, at hun ikke kommer)– Je regrette que cela soit impossible (Jeg beklager, at det ikke lader sig gøre) 8.17.3 Der er konjuktiv i que-sætningen efter et benægtet menings– eller ytringsudsagnsord:– Je ne pense pas que cela soit une bonne idée. (Jeg synes ikke det er en god idé)– Je ne crois pas qu’il fasse beau demain. (Jeg tror ikke det er godt vejr i morgen) 8.17.4 Der er konjunktiv efter udtryk som begynder med upersonligt il: – il faut que / il est nécessaire que …(det er nødvendigt at) – il est impossible que …(det er umuligt at) – il est étonnant que … (det er overraskende at) – il est possible que … (det er muligt at) – il est probable que … (det er sandsynligt at) 8.17.5 Der bruges konjunktiv efter 3. grad, når man snakker om noget specielt eller sjældent:– C’est le plus beau film que je conaisse (Det er den bedste film, jeg kender) 8.17.6 Konjunktiv bruges i meget få hovedsætninger:– Vive la reine ! (Længe leve dronningen)                                                                                                                                                                                                8.17.7Konjunktiv bruges efter nogle bestemte bisætningsindledere: pour que / afin que = for at+ konjunktiv (le subjonctif) bien que = skønt malgré que = på trods af at sans que = uden at avant que = før at à condition que = på betingelse af at jusqu’à ce que = indtil 8.17.8 Bøjning af uregelmæssige udsagnsord har ofte ændringer i stammen: Subjonctif (konjunktiv ) avoirque j’aie(at jeg har) êtreque je sois(at jeg er) allerque j’aille(at jeg går) faireque je fasse(at jeg gør/laver) prendreque je prenne(at jeg tager) venir que je vienne(at jeg kommer) savoirque je sache(at jeg ved) 8.18 Passiv (le passif) Dannes af hjælpeudsagnsordet être og kort tillægsform af hovedudsagnsordet.Ordet af oversættes ved par Aktiv sætning: La police arrête le terroriste (Politiet arresterer terroristen)Passiv sætning: Le terroriste est arrêté par la police (Terroristen bliver arresteret af politiet)

Bliv bruger på Franskportal.dk!

Bestil adgang for at få fuld adgang.