Persondatapolitik

Hos Forlaget Passion/Franskportal.dk bestræber vi os altid på at beskytte dine og andres personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmeside, Franskportal.dk, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.

 

Kontakt og persondataansvarlig

Forlaget Passion er dataansvarlig for de personoplysninger der behandles, når du er kunde hos os eller benytter dig af vores services, herunder hjemmeside, Franskportal.dk, nyhedsbreve, Sociale Medier mv. Du kan til en hver tid rette henvendelse ved at skrive til nedenstående kontaktoplysninger.

Hvis din henvendelse vedrører indsigt, sletning, berigtigelse, begræsning, indsigelse eller dataportabilitet, så læs venligst afsnittet om ”Dine rettigheder” først.

Firma:
Forlaget Passion
Byvejen 75
5620 Glamsbjerg
Mail: mail[a]forlagetpassion.dk
CVR: 35738266

Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. Du kan herunder folde overskrifterne ud, for at læse hvad der gælder for det specifikke område.

Når man benytter vores hjemmeside

Formål
Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål, at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen – Artikel 6-1-f), idet vi afvejer, at indsamling af adfærdsoplysninger på vores hjemmeside ikke bryder med den besøgendes grundlæggende rettigheder.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, som i øvrigt efterfølgende anonymiseres når adfærdsoplysninger registreres hos vores databehandler. Vi indsamler ikke andre oplysninger med henblik på at kunne identificere besøgende. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
Vi overlader dine personoplysninger til vores databehandler One.com, som er vores webhost. Vi har indgået denne databehandleraftale med One.com, som i øvrigt er placeret i Sverige.

Vi benytter os desuden af services fra Quizlet Inc. og det er nødvendigt for klassens lærer at oprette en konto hos Quizlet Inc. for at bruge Quizlet Live. Dermed bliver personoplysninger tilgængelige for Quizlet Inc, som er beliggende i USA. Det er verificeret, at Quizlet Inc. har tilsluttet sig EU’s certificeringsaftale ”Privacy Shield”, som sikre at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning, se dette link.

Opbevaring af personoplysninger
De data vi indsamler til statistik, opbevares så længe kundeforholdet består, hvorefter de slettes inden for en frist af 8 uger.

Cookies
Vi benytter cookies på vores hjemmeside. Læs vores cookiepolitik for uddybning.

Links til andre hjemmesider
Der er på Franskportal.dk og på forlagets hjemmeside links til andre hjemmesider og samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger i øvrigt.

Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden

Formål
Når man benytter en kontaktformular på Franskportal.dk eller forlagets hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne automatisk blive slettet inden for 12 måneder fra sidste korrespondance.

Når man tilmelder sig vores nyhedsbrev på hjemmesiden

Formål
Når man tilmelder sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer, samt øvrige marketingtiltag.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages (ikke videregives) til MailChimp i USA, hvor de anvendes til udsending af nyhedsbreve. MailChimp kan ikke benytte personoplysningerne til egne formål og handler derfor udelukkende på vores instruks. Det er verificeret, at MailChimp er en del af EU’s certificeringsaftale “Privacy Shield”, som sikre at selskaber i USA behandler personoplysninger i henhold til gældende EU lovgivning.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares så længe man er aktiv abonnement på nyhedsbrevet eller indtil man trækker sit samtykke tilbage.  Personoplysningerne slettes også såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (eks. hvis mailkonto nedlægges)

Når man bruger vores bestillingsformular

Formål
Når man bestiller et produkt ved hjælp af vores bestillingsformular, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne give adgang til/sende produktet, modtage betaling for produktet og fakturere efter bogføringslovens regler.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet virksomhedens nyhedsbrev, medmindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med tilmelding. E-mailadressen vil kun blive brugt efter markedsføringslovens regler herom.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde en aftale om købet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne til brug for bogføringsloven opbevares indtil 5 år efter udløbet af regnskabsåret og slettes herefter. E-mail opbevares indtil man framelder sig e-maillisten. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 12 måneder. Læs evt. “Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden”.

Når man bruger Franskportal.dk 

Formål
Når man opretter sig som bruger på Franskportal.dk, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at give adgang til portalens indhold og funktionaliteter.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker for at kunne overholde købsaftalen, herunder forpligtelsen til at levere en række specifikke ydelser. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Ved selve oprettelsen på Franskportal.dk indsamles der kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og password.

Desuden indsamles automatisk oplysninger, som er skjulte, og som ikke videregives uden for virksomheden:

  • Internet Protocol (IP)
  • Geografisk placering
  • Browser type og version
  • Operativsystem
  • Længde af besøg, besøgte sider, besøgsmønster mv.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
De data vi indsamler til statistik, opbevares så længe kundeforholdet består, hvorefter de slettes inden for en frist af 8 uger.

Når man besøger vores Facebook-sider

Formål
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider (“fansider”). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

De konkrete Facebook-sider administreret af Forlaget Passion er:
– www.facebook.com/forlagetpassion/ 
– www.facebook.com/franskportal/

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet. 

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger, der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Hvem overfører og videregiver vi personoplysninger til

Vi benytter os af en række eksterne virksomheder og services, som behandler personoplysninger på vores vegne. Disse er ‘databehandlere’ for os. Fælles for disse gælder der, at vi kun overfører data. Dvs. de data som vi overfører tilhører os og bliver ikke brugt til egne formål af den eksterne virksomhed.

I videst muligt omfang, anvender vi databehandlere som ligger i EU/EØS, så personoplysninger ikke overføres til usikre tredjelande. I visse tilfælde benytter vi os dog af databehandlere i USA, dog kun hvis disse lever op til de gældende krav jævnfør GDPR.

I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder. Det kunne være forsikringsselskaber, SKAT og lignende. Fælles for disse gælder der, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

Databehandleraftale

Forlaget Passion indgår efter anmodning databehandleraftaler med de enkelte skoler og institutioner. Kontakt os via kontaktformularen.

Den registreredes rettigheder

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, kan man rette henvendelse via vores kontaktformular. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Retten til indsigt
Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves, vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Man er altid velkommen til at henvende sig til Forlaget Passion, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside

 

Opdatering af vores persondatapolitik

Nærværende persondatapolitik er version 2 og er gældende fra 1. november 2021.