Scene 12. Giv billederne en titel. Beskriv dernæst billederne mundtligt på fransk. Brug gerne nedenstående gloser til  hjælp. Se desuden billedbeskrivelsesmodellen.  Vocabulaire: il fait nuit:  det er natse réveiller (1): at vågnerespiration rapide (f): hurtig vejrtrækningtranspirer (1): at svedecalmer (1): at berolige (verbet tager objekt)attentif (adj): opmærksomrespirer doucement (1): at trække vejret langsomtmettre des compresses sur (u): at komme kolde omslag påfaire une promenade (u): at gå en turavoir des douleurs fantômes (u): at have fantomsmerterfumer(1): at rygedormir (u): at sove (han sover: il dortentendre (3): at høre (han hører: il entendavoir chaud (u): at have det varmtavoir peur (u): at være banges’occuper bien de (1): at tage sig godt afsoigneux(adj): omhyggeligle visage (m): ansigtetse calmer (1): at blive roligveiller au lit de (1): at våge ved nogens sengau bord de (præp): langsil souffre: han lider af verbet souffrir (u)allumer un joint (1): at tænde en jointsoulager les douleurs (1): at lette på smerterne Udskriv PDF

Bliv bruger på Franskportal.dk!

Bestil adgang for at få fuld adgang.