8. Navnemåde (infinitiv) Navnemåde (infinitiv) er udsagnsordets grundform. Det er den form, man finder i ordbøger.Franske regelmæssige udsagnsord ender i navnemåde på: –er, –ir eller –rePå dansk kan man sætte at foran udsagnsordets navnemådeform.På fransk er der tre muligheder: 8.1.1 de + navnemåde er det almindeligste: il essaie de chanter (han prøver at synge) elle a besoin de ...(hun har brug for at ...) je suis en train de ... (jeg er i færd med at ...) ils ont peur de ... (de er bange for at ...) il décide de ... (han beslutter at ...) il demande de ... (han beder om at ...) elle refuse de ... (hun nægter at ...) j'oublie de ... (jeg glemmer at ...) ils promettent de ... (de lover at ...) elle risque de ... (hun risikerer at ...) 8.1.2à + navnemåde bruges efter enkelte udsagnsord: elle apprend à chanter(hun lærer at synge) il cherche à ...(han forsøger at ...) je commence à ...(jeg begynder at ...) ils continuent à ...(de fortsætter med at ...) il aide à ...(han hjælper med at ...) elle s'amuse à ...(hun morer sig med at ...) 8.1.3Ren navnemåde, dvs. uden at, bruges: 8.1.3.1 efter mådeudsagnsordene: je dois chanter(jeg skal synge) je veux chanter(jeg vil synge) je peux chanter(jeg kan synge) je sais chanter(jeg kan synge) j'ose chanter(jeg tør synge) 8.1.3.2 efter il faut: – Il faut faire attention (Man skal passe på): 8.1.3.3 efter nogle ønske– og følelsesudsagnsord: je préfère rester en ville(jeg foretrækker at blive i byen) désirer, souhaiter(at ønske at ...) aimer, adorer(at kunne lide at ...) détester(at hade at ...) 8.1.3.4 efter udsagnsordet aller brugt som hjælpeudsagnsord i nær fremtid:– Je vais sortir avec mes amis ce soir (Jeg skal ud med mine venner i aften) 8.1.4 Hvis der står to udsagnsord efter hinanden står nummer to som hovedregel i navnemåde. Det kan dog også være i lang tillægsform.– Je veux rentrer, tu dois partir, ils vont arriver, elle chante en travaillant Undtagelse: Hvis hjælpeudsagnsordet er avoir eller être står andet udsagnsord i kort tillægsform: – il a mangé – elle est arrivée … ØVELSER Navnemåde I Navnemåde II

Bliv bruger på Franskportal.dk!

Bestil adgang for at få fuld adgang.