Velkommen til Franskportal!

Vi håber, at du vil få glæde af portalen med dens grammatik, mange øvelser og skriftlige opgaver. Portalen henvender sig til de første tre års franskundervisning, så den er relevant både for folkeskole, gymnasium, HF og VUC eller hvis du som privatperson gerne vil i gang med at lære et nyt sprog. Her har du et lille overblik over portalen:

Begyndersystemet “Ici on parle français”

”Ici on parle français” består af 38 begyndertekster, som kan bruges fra den allerførste fransktime. Eleverne præsenteres for forskellige kommunikations- og dagligdagssituationer og får herigennem både opbygget et basalt ordforråd, og samtidig får de indsigt i den franske kultur. Teksterne har alle mouse-over gloser, og er fyldigt glosserede, så alle kan være med. Der er lydfiler og videoer (med franske undertekster) til de fleste af teksterne, så man kan høre sproget og træne sin udtale fra starten.

Pixigrammatik

Grammatikken er stillet op med et nummerhierarki, som gør det let at vise eleverne, hvor den relevante grammatiske regel findes. Pixigrammatikken findes desuden i trykt form som et lille hæfte, der kan købes hos Forlaget Passion.

Øvelser

Der findes en lang række øvelser på portalen. Mange øvelser er niveaudelt, hvor sværhedsgraden stiger med nummereringen. Andre steder kan du kende forskel på sværhedsgraden, idet de lette øvelser er lyseblå, mens de mørkeblå er sværere. 

Under øvelser findes en række tests (Testmoz) om forskellige film med mere, bl.a. Mestertyven Lupin med Omar Sy. Disse tests kræver Ekstraadgang. 

Samfund

Connie Pedersen, journalist og underviser, har til Franskportal.dk udarbejdet en let tilgængelig gennemgang af det franske politiske system, blandt andet med artikler omhandlende det seneste præsidentvalg. Hun har lavet en afdeling med en række tekster om gilets jaunes – de gule veste. Desuden finder du et lille forløb om les SDF – de hjemløse. Connie og Karen har sammen udarbejdet et afsnit om terrorisme og ytringsfrihed. Endelig har Connie forfattet en række tekster om Corona-tiden i Frankrig.

Kultur

Både Connie Pedersen og vi selv har indsamlet materiale til små reportager om franskmænd og deres dagligliv i provinsen. Dernæst findes et stort afsnit om det arabiske forår, som egner til 3.G. begynder eller fransk fortsætter. Desuden finder du mange andre artikler om bl.a. det franske skolesystem, de tidligere kolonier, forskellige populære sportsgrene og -begivenheder samt franskmændenes madvaner.

Historie

Under historieafsnittet finder du nogle omfattende forløb om 1. og 2. Verdenskrig samt mellemkrigstiden, udarbejdet af Connie Pedersen. 

Billeder og videoer

Udover et stadig voksende billedmateriale præsenterer vi en række videoer af unge franskmænd med dertil hørende opgaver. 

Skriftlige opgaver

Generelt: De skriftlige opgaver er ikke tilgængelige for eleverne. De kan downloades som pdf-filer, så de fx kan lægges ind i Lectio og distribueres ad denne kanal. Mange af opgaverne er lavet som udfyldbare pdf-filer, så eleverne skal downloade et eksemplar, udfylde, gemme og uploade det igen i Lectio. Med korrekturredskaberne i det gratis program Adobe Reader har læreren mange muligheder for at give eleverne feedback, fx både skriftlige kommentarer og via lydfiler, som bliver indlejret i dokumentet. 

De første opgaver

Nogle få, helt basale oversættelsesopgaver til udfyldning på skærmen (Hvad hedder jeg, og hvor kommer jeg fra osv.)

Billedbeskrivelse

Efter et par måneder kan eleverne gå videre med billedbeskrivlsesopgaverne, hvor de ud fra de mange opgivne gloser kan nøjes med at gøre brug af billedbeskrivelsesmodellen og Le Conjugeur.

Delprøve 1

Den bedste form for træning til eksamen er funktionel træning. Allerede efter fem måneder kan eleverne teste dem selv i en elektronisk delprøve, som de udfylder på skærmen. Til de elleve delprøve 1 opgaver er der udarbejdet et retteark til læreren.

Delprøve 2

Her bliver eleverne testet i de fem forskellige genrer, dvs. avisartikel, personligt brev, læserbrev, blog og dagbog. 

Grammatikopgaver

Til hvert klassetrin er der udarbejdet en elektronisk grammatiktest, som tager udgangspunkt i pixigrammatikken.

Eksamenstekster og -billeder

Som en bonus til vores mange trofaste kunder over hele landet, har vi indsamlet og indkøbt rettigheder til i alt 17 tekster, som opfylder de nye krav til den mundtlige eksamen (begynder A og fortsætter B). Ved siden af teksterne findes der desuden på portalen en samling på 16 billeder, ligeledes til brug for den mundtlige eksamen.

Læs en film (Ekstraadgang)

I dette afsnit præsenterer vi en række fulde filmforløb med et udvalg af de mest populære franske film, som fx De urørlige og Amélie Poulain. Forløbene indeholder alle manuskriptuddrag, der er tæt glosseret, og mange forskellige interaktive opgaver. Mange af forløbene har desuden lydfiler med oplæsning af filmscenerne. Spillefilmene er alle tilgængelige på Filmstriben, mens de to kortfilm kan ses direkte på portalen. 

Feedback

Portalen bygger i sin nuværende form på mange input fra lærere over hele landet, og vi bestræber os hele tiden på at opdatere indholdet, så det er så attraktivt og anvendeligt som muligt. Vi er derfor taknemmelige for alle kommentarer, ris, ros og forslag, der kan gøre portalen endnu bedre. Skriv til os her:

På forhånd tak og rigtig god fornøjelse med portalen til dig og dine elever.