Ici on parle français – oversigt over indhold TitelTemaSprogligt emne 1. Bonjour !Hilse på udtrykbasale franske ord og udtryk 2. Une présentationPræsentationpræsentationsgloser 3. C'est combien ?Købe ind /dialog être (u), tallene 0 - 10 4. À la cantineHandle / dialogde bundne personlige stedord som grundled, repetition af être (u) 5. Nationalité et langueSprog og nationalitetle présent parler (1), tillægsords bøjning i køn og tal 6. Ils sont francophonesFrankofonihabiter (1), brug af forholdsord ved lande- og bynavne, repetition af gloser stykke 1 - 6 med bankospil 7. Caroline et VictorPortræt af to unge danskere i Parisgagner (1), avoir (u), det ubestemte kendeord, tillægsords bøjning og placering, tallene 10 - 20 8. Il y a du courrier pour toiDialog mellem Caroline og Victortravailler (1), c'est eller il y a, je/tu, moi/toi, tillægsordet bon 9. Au marché au pucesPå loppemarkedtrouver (1), det påpegende stedord, ugedagene 10. Qu'est-ce que tu portes ?Tøj og beklædningporter (1), farver, tøj 11. Quel temps fait-il ?Vejretfaire (u), vejrudtryk, årstider, måneder 12. Albert met la tableDække bordmettre (u), det bestemte kendeord, forholdsord, repetition af farver, billedbeskrivelse 13. Une interviewInterview på fabrikken Peugeotrepetition af travailler (1) og faire (u), spørgeordene, spørgsmål og svar, billedbeskrivelse 14. Un reportageInterview med en fransk gymnasielæreraimer (1), repetition af être (u), spørgsmål og svar, repetition af tallene 10 - 20, repetition af det påpegende stedord 15. Quelle heure est-il ?Bruno Lacours arbejdsdag rentrer (1), aller (u), klokken, aller + forholdsordet à + (le, l’, la, les ), stjerneorienteringsløb med repetition af 6 forskellige emner 16. Monsieur LedistraitKlokken/dagligdagentilbagevisende udsagnsord se doucher (1), repetition af avoir (u), repetition af klokken, nægtelsen ne … pas 17. À l'hôtelPå hotellet/ dialogvouloir (u), hoteludtryk, tallene 20 - 100, repetition af tøj, grammatikopgave med opsummering 1-17, repetition af det bestemte og ubestemte kendeord, billedbeskrivelse 18. Albert présente sa famillePræsentation af en dansk familiejouer (1), ejestedord (én ejer), husdyr 19. Ma famille est très importante pour moiPræsentation af en fransk families'appeler (1), vivre (u), tillægsordenes gradbøjning, repetition af ejestedord (én ejer), familien, lære at præsentere...

Bliv bruger på Franskportal.dk!

Bestil adgang for at få fuld adgang.