Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

17. Accenter og tegn


Accent aigu (op i en sky) bruges kun over bogstavet e og angiver udtalen [e] (som på dansk tallet ét):
•  école, été, étudiant
Accent grave (ned i graven) bruges over bogstavet e og angiver udtalen [ɛ] (som på dansk: elleve):
•  mère, père, nièce
Accent grave bruges også over a og u for at adskille enslydende ord:
•  à (til, i, på)   a (har)
•  (der) la (artikel, pronomen)
•  (hvor) ou (eller)
Circonflexe ^ bruges over vokalerne a, e, i, o, u og markerer som regel, at vokalen er lang:
•  âge, être, île, drôle, août
Ofte markerer circonflexe et historisk, nu forsvundet s:
•  mât (mast)
•  prêtre (præst)
Også accent circonflexe bliver undertiden brugt til at adskille enslydende ord:
•  cru (troet, af coire, at tro)   crû (vokset, af croître, jf. croissant)
•  jeune (adj) (ung) jeûne (m) (faste)
•  sur (præp) (på) sûr (adj) (sikker)
Tréma ¨ angiver at den foregående vokal skal udtales separat:
•  Citroën, Anaïs, Noël
Cédille ç sættes under c for at angive udtalen [s] foran a, o, u:
•  français, François, déçu

Sådan udtales accent aigu

Sådan udtales accent grave