Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

20. Tryk og intonation


20.1 Tryk

Tryk: På fransk ligger trykket i et ord altid på sidste stavelse: Tennis, cacao, coca-cola, paradoxalement.

20.2 Intonation

Der er tre melodier på fransk: en f a l d e n d e    en s t i g e n d e   og en neutral .

Faldende melodi:
1. Ved punktum:
  • Madame Dupont parle français.   (Fru Dupont taler fransk).

2. Ved spørgsmål med interrogativt pronomen:
  • Où est le cadeau de maman ?   (Hvor er mors gave?)

Stigende melodi:
1. Op til komma, for at markere at sætningen ikke er færdig:
  • À huit heures , les deux femmes arrivent.   (Klokken otte ankommer de to kvinder).

2. Ved spørgsmål uden interrogativt pronomen:
  • Il est danois ?   Er han dansk?
  • Ça va ?   (Går det godt?)

Neutral melodi:
  • Que fais-tu, demain ?