Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

18. Élision


Når et pronomen eller en artikel, som ender på -e eller -a, står foran et ord, der begynder med en vokal eller stumt h, bortfalder -e eller -a og erstattes med en apostrof:
•  j'aime (je)
•  c'est (ce)
•  l'orange (la)
•  l'île (la)
•  j'habite (je)
•  l'heure (la)
Det samme gælder for ne, de og que:
•  Je n'aime pas la bière. (Jeg kan ikke lide øl).
•  Il achète beaucoup d'oranges. (Han køber mange appelsiner).
•  Je pense qu'elle arrive ce soir. (Jeg tror at han ankommer i aften).
Meget udbredt i (især parisisk) talesprog:
I tu (du) kan u bortfalde foran vokal eller stumt h:
•  T'es bête ! (Du er dum!)
•  T'as du feu ? (Har du ild?)
Bogstavet h er altid stumt på fransk. Dog i nogle tilfælde er h “aspireret”. Det betyder at h her fungerer som en konsonant. Derfor er der ikke sammentrækning ved aspireret h:
•  Le héro s'appelle Quasimodo. (Helten hedder Quasimodo).
•  Elle achète un kilo de haricots verts. (Hun køber et kilo grønne bønner).
Bogstavet i bortfalder i ét tilfælde, og det er i ordet si foran il og ils:
•  s'il parle danois
•  s'ils parlent danois
bemærk Bemærk derfor:
  • si elle parle danois
  • si elles parlent danois

Øvelser

Élision 1