Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

2. Substantiver

Substantiver er ord der betegner levende væsener, ting og begreber.
Substantiver kan på fransk som regel ikke stå alene, men har altid en artikel, et pronomen, eller et numeralie foran: un homme (en mand), la femme (kvinden), trois enfants (tre børn).

2.1 Substantivets køn

Da artikler, adjektiver og pronominer alle retter sig i køn og tal efter substantivet (kongruens), er det vigtigt at vide, om substantivet er maskulinum eller femininum.

En ret grov tommelfingerregel siger, at mange substantiver, der ender på -e, er femininum,

men der er mange undtagelser, fx:

•  un arbre (et træ)
•  un verre (et glas)
•  un livre (en bog)
•  un anniversaire   (en fødselsdag)
•  un meuble (et møbel)

2.1.1

Substantiver på fransk, der betegner mennesker, følger det biologiske køn.
•  un garçon   (en dreng)
•  une fille (en pige)

Bogstavet "e" bruges sommetider til at angive femininum:

•  un ami (en ven)
•  une amie   (en veninde)

2.1.2

Årstider, måneder og ugedage er maskulinum.
•  l'été (sommeren)
•  un mois   (en måned)
•  un jour (en dag)
•  un soir (en aften)
•  le lundi (mandag)

Undtagelser:

•  la semaine   (ugen)
•  la nuit (natten)
•  la journée (hele dagen)
•  la soirée (hele aftenen)

2.1.3

Endelser: Nogle substantivers køn bestemmes af endelsen.
Maskulinum Femininum
voyage (undtagelse: la plage) ambassade, promenade (gåtur)
nationalisme, protestantisme ambulance, différence (forskel)
évènemment (begivenhed) durée (varighed), entrée (indgang)
espoir (håb) conclusion, révolution
animal (dyr) identi, quali
couteau (kniv) nourriture (mad)

2.1.4

Nogle substantiver har særlige endelser i femininum.
Maskulinum Femininum
un danseur une danseuse
un prince une princesse
un Canadien une Canadienne
un instituteur (skolelærer) une institutrice

2.1.5

En del substantiver fordobler slutkonsonanten i femininum.
Maskulinum Femininum
un chien (en hund) une chienne
un chat (en kat) une chatte
un patron (en chef) une patronne

2.1.6 Både maskulinum og femininum

Nogle enslydende substantiver har forskellig betydning i maskulinum og femininum.
Ved enslydende substantiver, der beskriver personer, retter kønnet sig efter personens biologiske køn.

Det gælder for alle substantiver, der ender på -aire og -iste, fx:

Andre substantiver har forskellig form i maskulinum og femininum.
Maskulinum Femininum
un directeur (en direktør) une directrice
un voleur (en tyv) une voleuse
un comédien (en komiker) une comédienne
un fermier (en landmand) une fermière
un maître (en vært) une maîtresse
un cousin (en fætter) une cousine (en kusine)

Nogle professioner findes kun i maskulinum


2.2 Substantivets pluralis

Substantivets pluralis dannes ved at føje et stumt -s til begge køn.
Singularis Pluralis
Maskulinum un garçon (drengen) des garçons
Femininum une fille (pigen) des filles

2.2.1 - Hvis ordet ender på s, x eller z

Hvis et substantiv i forvejen ender på s, x eller z, tilføjes der ikke noget s i pluralis.
Singularis Pluralis
un Français (franskmanden)
un fils (sønnen)
un choix (valget)
un nez (næsen)
des Français
des fils
des choix
des nez

2.2.2 - Hvis ordet ender på al

De fleste substantiver, der ender på -al bliver i pluralis til -aux.
Singularis Pluralis
un hôpital (sygehuset)
un cheval (hesten)
un journal (avisen)
des hôpitaux
des chevaux
des journaux
bemærk Undtagelser, fx:
 • des bals (baller)
 • des festivals (festivaler)
 • des carnevals (karnevaler)

2.2.3 - Hvis ordet ender på au eller eu

Substantiver, der ender på -au og -eu får i pluralis som regel tilføjet et -x.
Singularis Pluralis
un gâteau (kagen)
un cheveu (et enkelt hår)
un genou (knæet)
des gâteaux
des cheveux
des genoux
bemærk Undtagelser, fx:
 • les pneus (dækkene)
 • Les Bleus (De Blå - det franske fodboldlandshold)

2.2.4 - Hvis ordet ender med ou

De fleste substantiver, der ender på -ou får ifølge hovedreglen i flertal tilføjet et -s.
Ental Flertal
un trou (hullet)
un clou (sømmet)
un cou (halsen)
des trous
des clous
des cous
bemærk De syv undtagelser er:
 • des bijoux (smykker)
 • des cailloux (småsten)
 • des choux (kål)
 • des genoux (knæ)
 • des hiboux (ugler)
 • des joujoux (spil)
 • des poux (lus)

2.3 Uregelmæssige substantiver

Nogle substantiver findes kun i singularis, og nogle findes kun i pluralis
.
Singularis Pluralis
(de l')argent (m) (penge) les gens (folk)
les vêtements (tøj)
les vacances (ferie)
les bagages (bagage)
bemærk Helt uregelmæssige substantiver er der få af, fx un œil (et øje) des yeux (øjne)