Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

4. Adjektiver

Et adjektiv er et ord, som udtrykker en tilstand eller en egenskab ved et substantiv eller en person.

4.1 Adjektivets bøjning - ental

4.1.1: Hovedregel: Adjektiverne danner femininum ved, at man tilføjer et -e til maskulinumformen.
4.1.2: Adjektiver, der ender på -x i maskulinum, får endelsen -se i femininum.
4.1.3: Adjektiver, der ender på -f i maskulinum, får endelsen -ve i femininum.
4.1.4: Adjektiver, der ender på -er i maskulinum, får endelsen -ère i femininum.
4.1.5: Nogle adjektiver får dobbelt slutkonsonant foran endelsen -e i femininum. Det gælder især ved adjektiver, der ender på -el, -il og -ien.
4.1.6: Nogle adjektiver er ens i maskulinum og femininum
Maskulinum Femininum
4.1.1 un homme danois (en dansk mand)
un homme intéressant (en interessant mand)
une femme danoise (en dansk kvinde)
une femme intéressante (en interessant kvinde)
4.1.2
se bemærk
un homme heureux (en lykkelig mand)*
un garçon nerveux (en nervøs dreng)*
une femme heureuse (en lykkelig kvinde)
une fille nerveuse (en nervøs pige)
4.1.3 un homme sportif (en sporty mand)
un garçon passif (en passiv dreng)
une femme sportive (en sporty kvinde)
une fille passive (en passiv pige)
4.1.4 un homme étranger (en fremmed mand)
un sac léger (en let taske)
une femme étrangère (en fremmed kvinde)
une valise légère (en let kuffert)
4.1.5 un homme intellectuel (en intellektuel mand)
un garçon gentil (en venlig dreng)
un homme canadien (en canadisk mand)
une femme intellectuelle (en intellektuel kvinde)
une fille gentille (en venlig pige)
une femme canadienne (en canadisk kvinde)
4.1.6 C'est un acteur célèbre (Det er en berømt skuespiller)
C'est un homme libre (Det er en fri mand)
C'est une actrice célèbre (Det er en berømt skuespillerinde)
C'est une femme libre (Det er en fri kvinde)
bemærk * Undtagelser:
  • roux/rousse (rødhåret)
  • faux/fausse (falsk/forkert)
  • doux/douce (mild/blid)

4.1 Adjektivets bøjning - flertal

4.1.7: Hovedregel: Flertalsformen opnås ved at tilføje et -s
4.1.8: Hvis adjektivet i forvejen ender på -s og -x, tilføjes der ikke noget s i flertal.
4.1.9: Adjektiver, der ender på -al, bliver til -aux i flertal hankøn.
Enkelte tillægsord på -al ender på -als i hankøn flertal, fx
  • des romans banals (banale romaner)
  • des commentaires finals (slutkommentarer)
  • des accidents fatals (skæbnesvangre uheld)
Singularis Pluralis
4.1.7 un homme intéressant (en interessant mand)
une maison verte (et grønt hus)
des hommes intéressants
des maisons vertes
4.1.8
un homme français (en fransk mand)
un mari jaloux (en jaloux ægtemand)
des hommes français
des maris jaloux
4.1.9 un train international (et internationalt tog)
un homme brutal (en brutal mand)
des trains internationaux
des hommes brutaux

4.2 Adjektivets placering

4.2.1

På fransk er hovedreglen, at adjektiver placeres bagved substantivet. Fx noget med form, farve, religion eller nationalitet.
•  une table carrée (et firkantet bord)
•  un arbre vert (et grønt træ)
•  une femme catholique (en katolsk kvinde)
•  un homme anglais (en engelsk mand)

4.2.2

Nogle korte og meget brugte adjektiver placeres dog foran substantivet. De udtrykker noget generelt om substantivet, fx noget om skønhed, alder, kvalitet og størrelse. (Huskeregel: saks)
•  un petit garçon (en lille dreng)
•  un grand appartement (en stor lejlighed)
•  un bon vin (en god vin)
•  une mauvaise nouvelle (en dårlig nyhed)
•  une jeune fille (en ung pige)
•  un vieux monsieur (en gammel herre)
•  un beau ciel (en smuk himmel)
•  un joli enfant (et kønt barn)
•  un gros livre (en tyk bog)
•  un long voyage (en lang rejse)
•  un nouveau livre (en ny bog)
•  un vrai sourire (et ægte smil)
•  un faux sourire (et falsk smil)

4.3 De uregelmæssige adjektiver

4.3.1

Enkelte adjektiver er uregelmæssige i deres bøjning i maskulinum og femininum.

SINGULARIS PLURALIS
Masku­linum Foran vokal / stumt h* Femini­num Masku­linum Femini­num
beau (smuk) bel belle beaux belles
nouveau (ny) nouvel nouvelle nouveaux nouvelles
vieux (gammel) vieil vieille vieux vieilles
fou (skør) fol folle fous folles
bemærk *Bemærk at adjektiver har en særlig form i maskulinum singularis ental foran vokal eller stumt h:
  • un bel homme
  • un vieil ami

4.3.2

Andre uregelmæssige adjektiver er fx:

Maskulinum Femininum
long (lang) longue
blanc (hvid) blanche
bon (god) bonne
gentil (sød) gentille
gros (tyk) grosse
sec (tør) sèche
frais (frisk) fraîche
public (offentlig) publique

4.3.3

Nogle adjektiver skifter betydning alt efter om de er foran- eller efterstillede.

Foranstillet Efterstillet
une pauvre femme (en stakkels kone) une femme pauvre (en fattig kone)
mon propre lit (min egen seng) mon lit est propre (min seng er ren)
mon cher ami (min kære ven) un hôtel cher (et dyrt hotel)
mon seul ami (min eneste ven) un homme seul (en ensom mand)
un sale type (en led fyr) une chemise sale (en beskidt skjorte)
un ancien ministre (en forhenværende minister) des meubles anciennes (gamle/antikke møbler)

Øvelser

Bon 1 Bon 2

4.4 Adjektivets gradbøjning

4.4.1

Adjektiver kan som på dansk gradbøjes i:
På fransk gradbøjer man adjektiver ved hjælp af plus (komparativ) og le plus (superlativ).
Positiv L'homme est haut Manden er høj
Komparativ L'homme est plus haut Manden er højere
Superlativ L'homme est le plus haut Manden er højest
Komparativ (sammenligning) udtrykkes med: plus…que, moins…que, aussi…que:
Komparativ plus ... que mere ... end
moins ... que mindre ... end
aussi ... que lige så ... som
•  Il est plus vieux que moi. (Han er ældre end jeg).
•  Elle est moins grande que sa sœur. (Hun er mindre end sin søster).
•  Elle est aussi grande que son frère. (Hun er lige så høj som sin bror).
Superlativ udtrykkes med: le, l', la, les + plus foran adjektivet.
•  le plus petit hôtel (det mindste hotel)
•  la plus grande ville (den største by)
•  les plus hautes montagnes (de højeste bjerge)

4.4.2

Når adjektivet står efter substantivet gentages le, l', la, les.
Maskulinum Femininum
Superlativ Le film le plus intéressant
(Den mest interessante film)
La femme la plus sympathique
(Den mest sympatiske kvinde)

4.4.3

Adjektivet bon (god) er uregelmæssigt i dets gradbøjning:

Maskulinum Femininum
Positiv bon (god) bonne
Komparativ meilleur (bedre) meilleure
Superlativ le meilleur (bedst/den bedste) la meilleure

4.4.4

Adjektivet mauvais (dårlig) har både en regelmæssig gradbøjning:

Maskulinum Femininum
Positiv mauvais (dårlig) mauvaise
Komparativ plus mauvais (dårligere) plus mauvaise
Superlativ le plus mauvais (dårligst/den dårligste) la plus mauvaise

og en uregelmæssig gradbøjning:

Maskulinum Femininum
Positiv mauvais (dårlig) mauvaise
Komparativ pire (værre) pire
Superlativ le pire (værst/den værste) la pire