Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

12. Numeralier


12.1 Mængdetal (les chiffres)

Tallene 0 - 20:

0 zéro
1 un
2 deux
3 trois
4 quatre
5 cinq
6 six
7 sept
8 huit
9 neuf
10 dix
11 onze
12 douze
13 treize
14 quatorze
15 quinze
16 seize
17 dix-sept
18 dix-huit
19 dix-neuf
20 vingt

Tallene 20 - :

20 vingt
21 vingt-et-un*
22 vingt-deux
23 vingt-trois
24 vingt-quatre
25 vingt-cinq
26 vingt-six
27 vingt-sept
28 vingt-huit
29

vingt-neuf
30 trente
31 trente-et-un... osv.

40 quarante
41 quarante-et-un... osv.

50 cinquante
51 cinquante-et-un... osv.

60 soixante
61 soixante-et-un... osv.

70 soixante-dix (60 + 10)
71 soixante-et-onze (60 + 11)
72 soixante-douze (60 + 12)
73 soixante-treize
74 soixante-quatorze
75 soixante-quinze
76 soixante-seize
77 soixante-dix-sept
78 soixante-dix-huit
79 soixante-dix-neuf

80 quatre-vingts (4 x 20)
81 quatre-vingt-un*

90 quatre-vingt-dix (80 + 10)
91 quatre-vingt-onze
92 quatre-vingt-douze... osv.
100 cent
500 cinq cents**
1 000 mille (ubøjeligt)
1 000 000 un million
1 000 000 000 un milliard
bemærk *Generelt bruger man konjunktionen et for tal, der slutter med un (1):
  • Vingt-et-un (21), soixante-et-un (61).
Desuden hedder det soixante-et-onze (71).
Herefter bruger tal på -1 ikke et:
  • quatre-vingt-un (81), quatre-vingt-onze (91), cent-un (101), deux-cent-un (201) osv.

**Der skal være flertals-“s”, hvis der ikke står et andet tal bagefter:
  • Ça coûte sept cents euros. (Det koster 700 euro).

Lyt til tallene 0 - 20

Lyt til tallene 20 -


12.2 Ordenstal

Ved at tilføje -ième til mængdetallet dannes ordenstallet.
Men der er enkelte afvigelser. Fx: I talord, der ender på -e, bortfalder e'et ved tilføjelse af -ième.
•  un/une ⇒ le premier/la première   (den første)
•  deux ⇒ le second/la seconde (den anden) eller
•  deux ⇒ le deuxième (den anden)
•  trois ⇒ le troisième (den tredje)
•  quatre ⇒ le quatrième (den fjerde)
•  cinq ⇒ le cinquième (den femte) (får tilføjet et u efter q'et).
•  neuf ⇒ le neuvième (den niende) (f erstattes af et v).
•  treize ⇒ le treizième (den trettende)
•  quinze ⇒ le quinzième (den femtende)
•  seize ⇒ le seizième (den sekstende)

•  Il habite au cinquième étage. (Han bor på 5. sal).
•  C'est le vingt-et-unième, (le 21e) siècle.   (Det er det 21. århundrede).