Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

16. Kongruens

Kongruens betyder at ordene retter sig i køn og tal efter hinanden.

På fransk er der fx kongruens mellem:

16.1 Artikler, substantiver og adjektiver
un petit garçon (en lille dreng)
la petite fille (den lille pige)
des hommes intéressants (nogle interessante mænd)
les femmes intéressantes   (de interessante kvinder)
16.2 Subjekt og verballed
la femme parle (kvinden taler)
les femmes parlent   (kvinderne taler)
16.3 Subjekt og perfektum participium, når hjælpeverbet er être
Il est arrivé. (Han er ankommet).
Ils sont arrivés. (De er ankommet).
Elle est arrivée. (Hun er ankommet).
Elles sont arrivées.   (De er ankommet).
bemærk Bemærk: Hvis der er flere subjekter af forskelligt køn, retter perfektum participium sig altid efter maskulinum:

  • Alain, Emma et Alice sont arrivés. (Alain, Emma og Alice er ankommet).
16.4 Possessive pronominer og substantiver
mon père (min far)
ma mère (min mor)
mes parents   (mine forældre)
16.5 Demonstrative pronominer og substantiver
ce monsieur (denne herre)
cette dame (denne dame)
ces personnes   (disse mennesker)
16.6 Substantiver og det personlige pronomen
Le voisin, je le rencontre souvent et je parle souvent avec lui. (Naboen, ham møder jeg ofte, og jeg taler ofte med ham).
16.7 Foranstillet objekt og perfektum participium
La pomme que j'ai mangée était bonne. (Æblet, som jeg spiste, var godt).

16.8

On i betydningen ”vi” tager perfektum participium i pluralis.
•  Ça y est, maman, on est arrivées ! (Så mor, nu er vi her!)
•  On est allés au cinéma. (Vi gik i biografen).

16.9

I henførende sætninger, som begynder med qui, retter verbet sig efter det ord, som qui viser tilbage til.
•  C'est moi qui suis bête. (Det er mig, der er dum).
•  C'est nous qui avons raison. (Det er os, der har ret).

16.10

Normalt er der ikke kongruens, når hjælpeverbet er avoir.
Undtagelse: Hvis der står et objekt foran verbet, retter perfektum participium sig efter objektet.
•  J'ai mangé une pomme. (Jeg har spiste et æble).
•  Tu as vu Louise ? (Har du set Louise?)
Eksempler på undtagelser:
•  La pomme que j'ai mangée était bonne. (Æblet, som jeg spiste, smagte godt).
•  Tu as vu Louise ? Oui, je l'ai vue hier. (Har du set Louise? Ja, jeg så hende i går).

16.11

De refleksive verber bøjes alle med être i sammensatte tider. Her retter perfektum participium sig efter subjektet.
Undtagelse: Der er ingen kongruens, hvis objektet står efter verbet.
•  Elle s'est lavée . (Hun vaskede sig).
•  Ils se sont écrits. (De skrev til hinanden).
Eksempler på undtagelser:
•  Elle s'est lavé les mains. (Hun vaskede sine hænder).
•  Il se sont écrit des lettres. (De skrev breve til hinanden).