Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

8. Verber

Verber udtrykker en handling: travailler (at arbejde) eller en tilstand: dormir (at sove).

Infinitiv er verbets grundform. På dansk ender infinitiv praktisk talt altid på e: at løbe, at sove, at spise, at cykle. (Undtagelser er at gå, at få, at stå ...).

Franske regelmæssige verber ender i infinitiv på: -er, -ir eller -re:
  1. bøjning: parler (at tale)
  2. bøjning: finir (at slutte)
  3. bøjning: vendre (at sælge)

Infinitivmærke: På dansk kan man sætte at foran verbets infinitiv.

På fransk er der tre muligheder:
  de + infinitiv
  à + infinitiv
  ren infinitiv, dvs. uden "at".

8.1.1 de + infinitiv

Mange verber og udtryk styrer de + infinitiv:
•  Il essaie de chanter. (Han prøver at synge).
•  Elle a besoin de chanter. (Hun har brug for at synge).
•  Je suis en train de chanter.   (Jeg er i færd med at synge).
•  Ils ont peur de chanter. (De er bange for at synge).
•  Il décide de chanter. (Han beslutter at synge).
•  Il demande de chanter. (Han beder om at synge).
•  Elle refuse de chanter. (Hun nægter at synge).
•  J'oublie de chanter. (Jeg glemmer at synge).
•  Ils promettent de chanter. (De lover at synge).
•  Elle risque de chanter. (Hun risikerer at synge).

8.1.2 à + infinitiv

Visse verber styrer à + infinitiv:
•  Elle apprend à chanter. (Hun lærer at synge).
•  Il cherche à chanter. (Han forsøger at synge).
•  Je commence à chanter.   (Jeg begynder at synge).
•  Ils continuent à chanter. (De fortsætter med at synge).
•  Il aide à chanter. (Han hjælper med at synge).
•  Elle s'amuse à chanter. (Hun morer sig med at synge).

8.1.3 Ren infinitiv

Ren infinitiv, dvs. uden "at", bruges:
  efter modalverberne (8.1.3.1)
  efter il faut (8.1.3.2)
  efter visse ønske- og følelsesverber (8.1.3.3)
  efter verbet aller brugt som hjælpeverbum i futur proche (8.1.3.4)
8.1.3.1 efter modalverberne
•  Je dois chanter. (Jeg skal synge).
•  Je veux chanter. (Jeg vil synge).
•  Je peux chanter.   (Jeg kan synge).
•  Je sais chanter. (Jeg kan synge).
•  J'ose chanter. (Jeg tør synge).
8.1.3.2 efter il faut
•  Il faut faire attention. (Det gælder om at passe på).
8.1.3.3 efter visse ønske- og følelsesverber
•  Je préfère rester en ville. (Jeg foretrækker at blive i byen).
•  désirer, souhaiter (at ønske at ...)
•  aimer, adorer (at kunne lide at ...)
•  détester (at hade at ...)
8.1.3.4 efter verbet aller brugt som hjælpeverbum i futur proche
•  Je vais sortir avec mes amis ce soir. (Jeg skal ud med mine venner i aften).

8.1.4

Hvis der står to verber efter hinanden, står nummer to som hovedregel i infinitiv.
•  Je veux rentrer. (Jeg vil komme tilbage).
•  Tu dois partir. (Du skal tage af sted).
•  Ils vont arriver. (De vil komme).
bemærk Undtagelser:
Det andet verbum kan dog også være i præsens participium.
•  Elle chante en travaillant. (Hun synger, mens hun arbejder).

Hvis hjælpeverbet er avoir eller être, står andet verbum i perfektum participium.
•  Il a mangé (Han har spist).
•  Elle est arrivée...   (Hun er ankommet).