Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

15. Indirekte tale


Indirekte tale er en ikke-ordret gengivelse af et udsagn. Udsagnet bliver en bisætning (ledsætning) i indirekte tale. Indirekte tale er det modsatte af direkte tale:
•  Direkte tale: « J'ai de la fièvre. » (Jeg har feber).
•  Indirekte tale:    Jeanne dit qu'elle a de la fièvre. (Jeanne siger, (at) hun har feber).

15.1 Udsagn

Bisætningen indledes typisk med « que » (at), som ikke kan udelades på fransk.
•  Elle dit qu'elle vient ce soir. (Hun siger, (at) hun kommer i aften).
•  Je pense que la photo est belle.   (Jeg synes, (at) billedet er smukt).

15.2 Spørgsmål uden interrogative pronominer

Et spørgsmål bliver til en bisætning i indirekte tale. Bisætningen indledes af « si » (om).
•  Direkte tale: Céline : « Tu es d'accord ? » (Er du enig?)
•  Indirekte tale:    Céline demande à Marc s'il est d'accord. (Céline spørger, om Marc er enig).
•  Elle ne sait pas s'il vient ce soir *   (Hun ved ikke, om han kommer i aften).

bemærk *Husk: si smelter sammen med il og ils.
  • s'il arrive... s'ils arrivent...

•  La mère lui demande si elle est malade **   (Moderen spørger hende, om hun er syg).

bemærk **si smelter aldrig sammen med elle og elles.
  • si elle arrive... si elles arrivent...

15.3 Spørgsmål med interrogative pronominer

Alle andre spørgeord end « que » (hvad): Bisætningen har ligefrem ordstilling og spørgeordet står i begyndelsen.
•  Direkte tale: Emma : « Où allez-vous ? » (Hvor skal I hen?)
•  Indirekte tale:    Emma demande ils vont. (Emma spørger om, hvor de skal hen).
•  Il m'a expliqué comment faire la sauce.   (Han forklarede mig, hvordan han lavede saucen).
•  Elle ne savait pas pourquoi elle avait des cauchemars.   (Hun vidste ikke, hvorfor hun havde mareridt).

15.4 Qu'est-ce qui, qu'est-ce que

Ved omskrivning til indirekte tale af disse interrogative pronominer, skal man vide, hvad der er subjekt eller objekt.

Som subjekt bruges altid ce qui:
•  Direkte tale: Paul : « Qu'est-ce qui se passe en Ukraine ? » (Hvad sker der i Ukraine?)
•  Indirekte tale:    Paul demande ce qui se passe en Ukraine. (Paul spørger, hvad der sker i Ukraine).

Som objekt bruges altid ce que:
•  Direkte tale: Emma : « Qu'est-ce que tu fais, maman ? » (Hvad laver du, mor?)
•  Indirekte tale:    Emma demande à sa mère ce qu'elle fait. (Emma spørger sin mor, hvad hun laver).