Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

9. Interrogative pronominer

På fransk dannes spørgsmål med eller uden interrogative pronominer. Uden interrogativt pronomen dannes et spørgsmål næsten altid med ligefrem ordstilling, dvs. subjektet kommer før verballeddet.
  • Tu habites à Copenhague ? (Bor du i København?) Her bruges en stigende sætningsmelodi.

Man kan også sætte est-ce que foran sætningen:
  • Est-ce que tu habites à Copenhague ?

Est-ce que oversættes ikke til dansk og kan også placeres efter det interrogative pronomen:
  • est-ce que tu habites ? (Hvor bor du?)

9.1 Almindelige interrogative pronominer


•  (hvor, hvorhen)
•  d'où (hvorfra)
•  pourquoi (hvorfor) Svar: parce que (fordi)
•  comment (hvordan, hvad, hvadbehager)
•  combien (de) (hvor mange, hvor meget)
•  à quelle heure   (hvad tid, hvornår)
•  quand (hvornår)
bemærk Husk: quand kan også betyde da eller når.

9.1.1 - qui

qui (hvem)
Bruges om personer. I talesproget anvendes ofte de udvidede former:
•  qui est-ce qui (hvem) (som subjekt)
•  qui est-ce que (hvem) (som objekt og efter præpositioner)
•  qui est-ce qui parle ? (Hvem taler?)
•  Avec qui est-ce que tu vas au cinéma ? (Med hvem skal du i biffen?)

9.1.2 - que

que (hvad)
Bruges om ting, begreber m.m.
Der anvendes omvendt ordstilling med bindestreg mellem verbum og pronomen.
I talesproget anvendes ofte de udvidede former, og så anvendes ligefrem ordstilling:
•  qu'est-ce qui (hvad) (som subjekt)
•  qu'est-ce que (hvad) (som objekt)
•  Que fait-il ?

(Hvad laver han?)

•  Qu'est-ce qui se passe ?

(Hvad sker der?)

•  Qu'est-ce que c'est ? (Hvad er det?)
•  Qu'est-ce qu'il y a ? (Hvad er der?)

9.1.3 - quel

quel (hvilken/hvilket, hvad, hvilke) retter sig i køn og tal efter det substantiv, som det står foran.
Singularis Pluralis
Maskulinum quel jour (hvilken dag) quels jours (hvilke dage)
Femininum quelle couleur (hvilken farve) quelles couleurs (hvilke farver)

Quel anvendes også i udbrud:

•  Quel mauvais temps ! (Sikke et dårligt vejr!)
•  Quelle bonne nouvelle !   (Sikke en god nyhed!)
•  Quelle horreur ! (Hvor forfærdeligt!)

9.1.4 - quoi

quoi (hvad) - Anvendes mest efter præpositioner eller i forkortede sætninger.
« Quoi ? » alene (i betydningen "hvabehar?") kan opfattes som en uhøflighed. Sig hellere « Comment ? »
•  Tu penses à quoi ? (Hvad tænker du på?)
•  Tu parles de quoi ? (Hvad taler du om?)
•  Je ne sais pas quoi dire.  
(Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige).

9.1.5 - ce qui / ce que

I indirekte spørgsmål/ledsætninger bruges:

Som subjekt: ce qui
Som objekt: ce que
•  Je ne sais pas ce qui se passe. (Jeg ved ikke, hvad der sker).
•  Ma mère se demande ce qui est arrivé.  

(Min mor spekulerer på, hvad der er sket).

•  Je ne comprends pas ce que je lis. (Jeg forstår ikke, hvad jeg læser).

9.1.6 Réponses (svar)

•  oui (ja)
•  non (nej)
•  si (jo)
•  peut-être   (måske)
•  Le drapeau français est bleu, blanc et rouge ? Oui, le drapeau français est bleu, blanc et rouge. (Er det franske flag blåt, hvidt og rødt? Ja, det franske flag er blåt, hvidt og rødt).
•  Spaghetti, c'est un mot français ? Non, spaghetti, ce n'est pas un mot français. (Spaghetti, er det et fransk ord? Nej, spaghetti er ikke et fransk ord).
•  Paris n'est pas la capitale de la France  ? Si, Paris est la capitale de la France ! (Paris er ikke Frankrigs hovedstad? Jo, Paris er Frankrigs hovedstad!)
•  On se voit demain ? Peut-être. (Vi ses i morgen? Måske).

9.2 Placering af interrogative pronominer

De fleste interrogative pronominer kan stå først eller til sidst i sætningen.
qui (hvem), que (hvad) og pourquoi (hvorfor) står dog altid først i sætningen.
•  Tu t'appelles comment ? (Hvad hedder du?)
•  Comment tu t'appelles ?

(Hvad hedder du?)

•  Pourquoi tu habites à Paris ? (Hvorfor bor du i Paris?)
•  Qui habite à Paris ? (Hvem bor i Paris?)
•  Que fais-tu à Paris ?* (Hvad laver du i Paris?)
  *Bemærk her omvendt ordstilling med bindestreg.