Ici on parle
français
3 x Frankrig
Læs en film
Pixigram-
matik
Pixigrammatik

7. Negationer

Negationer består på fransk af to led:
Je ne fume pas (Jeg ryger ikke).

7.1 Almindelige negationer

•  ne ... pas (ikke)
•  ne ... jamais (aldrig)
•  ne ... plus (ikke mere, ikke længere)
•  ne ... que (kun)
•  ne ... rien (ikke noget, intet)
•  ne ... personne   (ingen, ikke nogen)
•  ne ... ni ... ni (hverken ... eller)
bemærk De fleste franskmænd er i talesproget “ne-droppere”, dvs at man i almindeligt talesprog udelader ne (n’) foran verbet. Dette sker i forbindelse med alle negationer i talesprog:
  • Je comprends pas. (Jeg forstår ikke).
  • Elle vient pas ? (Kommer hun ikke?)
  • J'ai plus d'argent. (Jeg har ikke flere penge).
bemærk Men i skriftsprog må man ikke droppe ne (n')!

7.1.2 Aucun/aucune

Negationen aucun/aucune (ingen, ikke nogen) bruges kun i ental og på forskellige måder.
1. Foran et substantiv: Paul n'a aucun charme. Paul har ingen charme.
2. Foran de: Aucun de mes amis ne fume. Ingen af mine venner ryger.
3. Eller negationen kan stå alene: Tu as vu beaucoup de comédies musicales ? Non, aucune.* ? Har du set mange musicals? Nej, ingen.*
bemærk *Bemærk: ne falder bort, når der ikke er noget verbum.

7.1.3 Nulle part


7.2 Placering af negationer

7.2.1 Hovedregel

ne står altid lige efter subjektet.
Negationens andet led står altid lige efter det første verbum/hjælpeverbum.
•  Il ne chante pas bien. (Han synger ikke godt).
•  Il n'a jamais fumé. (Han har aldrig røget).
•  Elle ne l'aime plus. (Hun elsker ham ikke mere (ikke længere)).
•  Elle ne mange que des légumes. (Hun spiser kun grøntsager).
•  L'enfant ne veut rien manger. (Barnet vil ikke spise noget).
•  Le vieil homme ne connaît personne. (Den gamle mand kender ingen (ikke nogen)).
•  Le touriste ne comprend ni le français ni l'anglais. (Turisten forstår hverken fransk eller engelsk).
bemærk ni … ni står foran de ord, der benægtes.
Hvis det er verbet, der benægtes, bruges ne … ni ne
  • Alain ne fume ni ne boit. (Alain hverken ryger eller drikker).

7.2.2 Placering ved infinitiv

Når en infinitiv benægtes, står ne... pas eller ne... jamais osv. samlet foran infinitiven.
•  Je vais essayer de ne pas l'oublier.   (Jeg skal prøve ikke at glemme det).
•  Il décide de ne pas partir. (Han beslutter sig for ikke at tage afsted).